Píseň EZ 118 - Ó chvalte laskavého Pána

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó chvalte laskavého Pána
Stejný nápěv jako: EZ 66, EZ 98
Biblický text (citát, či parafráze):  118

O písni

1. Ó chvalte laskavého Pána, / den co den k srdci nás vine. / Radostně prozpěvuj hned zrána, / den co den k srdci nás vine. / Árone, Izraeli zpívej, / den co den k srdci nás vine. / Živ buď v úzkosti, neumírej, / den co den k srdci nás vine.

2. Ó chvalte laskavého Pána, / svou věrností mne podpírá. / Vzpurným a mocným zvoní hrana, / nepřítel marně dotírá. / Slabý a zrádný člověk bývá, / vratká je pyšných vládců moc. / Víra se jasným okem dívá: / Bůh věrným spěchá na pomoc.

3. Ó chvalte laskavého Pána, / spěchá, aby mne zachránil, / když nenávist je rozpoutána / a zlý útočí ze všech sil. / Slétli se na mne jako roj včel, / odehnal všechny Hospodin. / Já chvěl se strachem, ale on bděl / a vpustil oheň do křovin.

4. Ó chvalte laskavého Pána, / on síla má, má radost, stráž, / záštita mocná, darovaná, / jistota, že mne nenecháš. / Ve stanech věrných všechno jásá, / vítězný zpěv se rozlévá: / Hle, Boží ruka, Boží spása, / jež všude pokoj rozsévá.

5. Ó chvalte laskavého Pána, / že ve dne v noci chrání nás. / Má vina byla potrestána, / však k životu mne vzbudil zas. / Pospěšte otevřít mi brány / spravedlnosti dobyté! / Pána zde slavit budu s vámi, / práva kdo Boží hájíte.

6. Ó chvalte laskavého Pána, / on slyšel mne a vykoupil. / Já zpívám: blízko Boží brána, / tam vzdám ti díky ze všech sil. / Odvrhli pryč úhelný kámen / zlí stavitelé bláhoví. / Bůh, jejich zlobou neunaven, k nové se stavbě hotoví.

7. Ó chvalte laskavého Pána, / ztracený kámen našel nám. / Na něm je znovu budována / tvrz Boží, Hospodinův chrám. / Div slavný stal se, tobě sláva, / chválen buď, Bože, ve svůj den. / Jásání naše neustává, / ó žehnej církvi ve svůj den!

8. Ó chvalte laskavého Pána, / den co den k srdci nás vine. / Vchází, již otvírá se brána, / den co den k srdci nás vine. / Hle, vchází přelaskavý Vládce, / den co den k srdci nás vine, / Král mocný vedoucí své stádce, / Bůh silný k srdci nás vine.

text s možnými akordy je ke stažení zde: https://docs.google.com/file/d/0B5MhpPpO3cLER0I3NThPVDk4RUE/edit?usp=sharing