Píseň EG 374 - Ich steh in meines Herren Hand

Zpěvník: Evangelisches Gesangbuch (1994)
Začátek písně: Ich steh in meines Herren Hand

O písni

1. Prázdný jsem, třebaže mám všeho dost, Jméno tvé, Pane, zní mi mnohdy cize. Volám tě, slyš, jsem na zemi jen host, i za mnou smrt nakonec zavře dveře. Ty snad jsi Bůh, jenž dá mi budoucnost? Chci věřit, pomoz mojí nedověře.

2.Můj život utápí se v otázkách, záplava pochyb trpce skličuje mě. Znáš-li mé jméno? Cítíš-li můj strach? Spatřím-li tvou tvář, když vše vidím temně? Máš mne rád? Poneseš mne na rukách? Přivedeš mne do zaslíbené země?

3. Již řekni slovo, jež mi dodá sil, dárcem pokoje přece jsi jen ty sám. Tys v domě svém mně místo připravil. Svůj nový svět bez konce otevři nám. Denní chléb dej mi ještě, abych žil. Můj dech jsi ty, když v modlitbě tě vzývám.

Text: Holandský originál "Ik sta voor U" vytvořil studentský farář, znamenitý básník a autor písňových textů Huub Oosterhuis v roce 1964 pro pohřeb mladé studentky. Překládal jsem z německého převodu od Lothara Zenettiho, který se zjevně dost drží původního znění a pomíjí některé rýmy. Ty jsem se snažil do české verze vrátit.

Hudba: Bernard Maria Huijbers 1964