Píseň EG 268 - Strahlen brechen viele aus einem Licht

Zpěvník: Evangelisches Gesangbuch (1994)
Začátek písně: Strahlen brechen viele aus einem Licht

O písni

1. Strahlen brechen viele aus einem Licht.


Unser Licht heißt Christus.


Strahlen brechen viele aus einem Licht -


und wir sind eins durch ihn.


2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm.


Unser Stamm heißt Christus.


Zweige wachsen viele aus einem Stamm -


und wir sind eins durch ihn.3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint.


Liebe schenkt uns Christus.


Gaben gibt es viele, Liebe vereint -


und wir sind eins durch ihn.4. Dienste leben viele aus einem Geist,


Geist von Jesus Christus.


Dienste leben viele aus einem Geist -


und wir sind eins durch ihn.5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.


Wir sind Glieder Christi.


Glieder sind es viele, doch nur ein Leib -


und wir sind eins durch ihn.

Text: Anders Frostenson (1972) 1974

Melodie: Olle Widestrand 1974

Překlad: Ditrich Trautwein 1976

1. Lågorna är många, ljuset är ett,


ljuset Jesus Kristus,


lågorna är många, ljuset är ett,


vi är ett i honom!2. Grenarna är många, trädet är ett,


trädet - Jesus Kristus,


grenarna är många, trädet är ett,


vi är ett i honom!3. Gåvorna är många, Anden är en,


finns i Jesus Kristus,


gåvorna är många, Anden är en,


vi är ett i honom!4. Tjänsterna är många, Herren är en,


Herren Jesus Kristus,


tjänsterna är många, Herren är en,


vi är ett i honom!5. Lemmarna är många, kroppen är en,


Jesu Kristi kyrka,


lemmarna är många, kroppen är en,


vi är ett i honom!