Píseň Svítá 373 - Nedělní chvalozpěv

Zpěvník: Svítá (19992)
Začátek písně: Vítězi k poctě zpívejme
V jiném zpěvníku: EZ 667

O písni

editovat ]
Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána. V radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána!
Ref: /:Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.:/
2. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže, Kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže.
3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše. Vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše.
4. Úzkostmi moře rudého prošli jsme v jeho síle. Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé.
5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé Jméno chválí Boží lid, ó Tvůrce všehomíra!