Píseň EZ 119/viii - Že tys můj úděl, Hospodine, dím

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Že tys můj úděl, Hospodine, dím
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 119,57-64

O písni

K písni (dosud) není žádný doprovodný text. Registrovaní uživatelé do něj mohou přispět zde.