Oznámení: FS ČCE v Ostravě hledá správce sborových nemovitosti

Oznámení > Nabídka práce

Nabídka práce

Správce sborových nemovitosti, který: - Udržuje plán oprav a projektů, které je potřeba vykonat (naléhavost, termín, pasportizace bytů) - Ke každému úkolu pořizuje fotodokumentace před a po uskutečnění - Zajišťuje pravidelné revize (na základě kalendáře) - Zajišťuje drobnou údržbu - Poptává firmy, zadává a přebírá jejich práci, podle potřeby organizuje kontrolní dny - Jedná s památkáři - Předkládá staršovstvu (ČCE i SCEAV Ostrava) ke schválení rozpočty prací a projektů - Předkládá staršovstvu (ČCE i SCEAV Ostrava) zprávy o vykonaných pracích - Sleduje dotační příležitosti a připravuje žádosti o dotace Popis práce je možno dle domluvy upravit, např. ve spolupráci s kostelnici. Práce na částečný úvazek, DPP, IČO…
Inzerent: Kazatel ČCE Ewa Milena Jelinek <>
Stav: vyřízeno