Oznámení: Režim fungování Ústřední církevní kanceláře ČCE

Oznámení > Na vědomí

Až do odvolání funguje ústřední církevní kancelář v režimu převažující práce z domova. Prosíme, využívejte přednostně e-mailových či mobilních telefonických kontaktů. Je-li ve výjimečných případech nezbytné osobní jednání, je nutné schůzku předem domluvit.

Vážené sestry, vážení bratři ve sborech,
dovoluji si informovat, že z důvodů opatření a doporučení vyhlášených vládou v reakci na nárůst rizika šíření nákazy nemocí Covid-19 pracuje ústřední církevní kancelář až do odvolání v režimu převažující práce z domova.
Prosím, abyste při komunikaci se zaměstnanci kanceláře využívali přednostně e-mailového spojení nebo mobilních telefonních čísel (příp. i čísel pevných, která budou ve většině případů přesměrována). Kontakty na zaměstnance ÚCK jsou uvedeny v příslušné sekci na stránkách ustredicce.cz (https://www.ustredicce.cz/clanek/6032-Ustredi-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm).
Pokud by některá důležitá a neodkladná záležitost vyžadovala osobní jednání, je nezbytné se s příslušným pracovníkem kanceláře předem domluvit.
S díky za pochopení
Jaromír Plíšek vedoucí Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
Inzerent: ÚCK (Synodní rada) Jiří Hofman
Stav: vyřízeno