Oznámení: Pro účastníky vzdělávacího cyklu zákl. evang. teol. a laické kazatele!

Oznámení > Vzdělávání

Pro ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍHO CYKLU základů evangelické teologie, jeho ABSOLVENTY a LAICKÉ KAZATELE!

Milá sestro, milý bratře, jste výpomocný laický kazatel (kazatelka), absolvent (absolventka) nebo současný účastník (účastnice) (i jen části) několikaletého kurzu (cyklu) "Základy evangelické teologie" (případně "Základy teologického vzdělání" apod.) pořádaného v některém ze seniorátů ČCE?
Pokud ano, prosím Vás, věnujte laskavě cca 10 minut vyplnění následujícího dotazníku! Dotazník je anonymní a výsledky průzkumu budou použity v odborné práci zabývající se vzděláváním dospělých v církvi. Podělíte-li se o své zkušenosti, podněty a informace, odměnou Vám bude vědomí, že Vaše vyjádření může prostřednictvím tohoto projektu přinést užitek rozvoji církevního vzdělávání.
Do dotazníku se dostanete po kliknutí na tento odkaz (příp. jeho zkopírování do vyhledávacího řádku prohlížeče):
Děkuji Vám a těším se na Vaše odpovědi!
E. Brandejsová, členka FS ČCE v Praze - Braníku
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 15. 1. 2020