Oznámení: Výzva k podání nabídky na zakázku

Oznámení > Nabídka práce

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 Žižkově hledá zpracovatele projektové dokumentace na zakázku „Projekt nástavby bytových domů v Čajkovského ulici“

Zahájení výběrového řízení 23. září 2019. Nabídky mohou být podány osobně nebo doručeny poštou tak, aby byly zadavateli doručeny do 14. října 2019 do 18:00 hodin na adresu zadavatele 2. sbor ČCE v Praze 3 Žižkově Čajkovského 1639/10 130 00 Praha 3 – Žižkov
Obálka, v níž je uložena nabídka, musí být neprůhledná, zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena textem: „NEOTVÍRAT“ „NABÍDKA - Projekt nástavby bytových domů v Čajkovského ulici“ Dále musí být opatřena označením zadavatele – adresáta a uchazeče – odesilatele včetně jeho adresy. Nabídka musí obsahovat náležitosti dle zadávacích podmínek této výzvy. Odkaz na zadávací podmínky viz https://1url.cz/3M9FQ Případné dotazy směrujte na .
Inzerent: FS ČCE PRAHA 3 - ŽIŽKOV II <>
Stav: vyřízeno
Termín: 14. 10. 2019