Oznámení: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga - Evangelická akademie

Oznámení > Vzdělávání

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga Nabídka kurzů pro školní rok 2019/20 Evangelická akademie – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací centrum je držitelem akreditace MŠMT ČR pro oblast celoživotního vzdělávání. Podzimní běh kurzu bude probíhat od 6. září do 7. prosince 2019.

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání, nebo absolvovali střední školu s maturitou.
Kurz je akreditován MŠMT v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., č. j.: MSMT- 1246/ 2017-1-60. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášky k podzimnímu termínu podávejte do 31.7.2019. Kontaktní osoby: PhDr. Jarmila Rollová, , 272 761 609 Mgr. Jitka Komrsková, , 272 761 609
Účastníkem kurzu se uchazeč stává po zaplacení kurzovného.
Jarní běh kurzu připravujeme od února do května 2020.
Inzerent: Evangelická akademie Praha <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 7. 2019