Oznámení: FS ČCE Praha 3 Jarov hledá nového faráře

Oznámení > Kazatelská místa

Jsme stabilní sbor s dobrými vztahy, dlouhou tradicí a zdravým hospodařením.

Máme silnou generaci seniorů, kteří utvářeli podobu sboru více než 30 let. Vedle toho máme rostoucí mládež i střední generaci, na které dnes leží hlavní odpovědnost za chod sboru. Od nového faráře očekáváme, že přinese svěží vítr, energii i vizi, které nám pomohou narušit stereotypy vytvořené v minulých generacích a sbor více otevřít vnějšímu světu. Farářské místo bude volné v říjnu 2019, jsme ale připraveni případně akceptovat i pozdější nástup. Pokud máte zájem, ozvěte se prosím kurátorovi Janu Fenclovi (, 721877920).
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 1. 5. 2019