Oznámení: Výběrové řízení - ředitel/ka Evangelické akademie v Praze

Oznámení > Nabídka práce

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/lky Evangelické akademie v Praze, Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/lky škol Evangelické akademie v Praze.
Zřizovatel očekává, že vybraný uchazeč bude splňovat tyto kvalifikační předpoklady a požadavky:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • minimálně 5 let pedagogického působení na SOŠ či VOŠ

nebo min 5 let v manažerské roli neziskové organizace se sociálním zaměřením
  • aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka a platné školské legislativy,
  • trestní bezúhonnost.
  • znalost prostředí ČCE je výhodou.

Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí na adresu:
Ústřední církevní kancelář ČCE
k rukám Mgr. H.Wernischové (ÚEA)
Jungmannova 9
111 21 Praha 1
nejpozději do 31. května t.r.
Předpokládaný nástup do funkce je 1. září 2018.
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 5. 2018