Oznámení: FS ČCE Teplá hledá kazatelku/kazatele na plný úvazek

Oznámení > Kazatelská místa

FS ČCE Teplá hledá kazatelku/kazatele na plný úvazek, nástup možný 1. 5. 2018, rádi budeme i za nástup 1. 7. 2018 či 1. září 2018.

FS ČCE Teplá hledá kazatele/kazatelku. K dispozici byt 4 + 1, zahrada, garáž. Jsme sbor rodinného typu, ve kterém jsou zastoupeny všechny generace pasivně i aktivně. V únoru 2017 jsme obnovili mateřské centrum pro maminky s dětmi, které je soběstačné. V rámci nedělního shromáždění probíhají dvě nedělní školy pro mladší a starší děti. Mládež se schází v sobotu od 18 hodin. Cca dvakrát do měsíce probíhá odpoledne deskových her, kam chodí i lidi, kteří nejsou členy sboru a jde o takovou kontaktní akci. Ve čtvrtek probíhá biblická hodina. Bohoslužby probíhají v Teplé ve sboru pravidelně každý týden. Jednou za měsíc se slouží bohoslužby v domově důchodců v Teplé a jednou za měsíc se uskutečňují bohoslužby v kazatelské stanici v Toužimi. Ve sboru se pravidelně konají konfirmační cvičení. Jednou za měsíc probíhá modlitební "24". Sbor organizuje misijní aktivity: Try and play & Alfa kurzy.
Více informací o sboru: http://tepla.evangnet.cz/ Pro více informací pište na sborový mail:
Inzerent: FS ČCE TEPLÁ <>
Stav: vyřízeno