Oznámení: Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga

Oznámení > Vzdělávání

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola - otevírá kvalifikační studium pro asistenty pedagoga akreditované MŠMT, které umožní absolventům výkon profese asistenta pedagoga podle z. č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících.

Požadavky: Pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, je požadováno střední vzdělání s maturitou. Pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo základní vzdělání. Předpokladem je kladný vztah a citlivý přístup k dětem s hendikepem.
Termín: září 2017 - prosinec 2017 (6 setkání v pátek odpoledne a v sobotu) Rozsah: 80 hodin výuky + 40 hodin odborné praxe na ZŠ Ukončení: prosinec 2017 - test vědomostí a obhajoba závěrečné práce Místo: EA Hrusická 2537/7, Praha 4 Spořilov
Cena: 7 600 Kč
Přihlášky je třeba poslat na studijní oddělení EA do 21. 8. 2017.
Upozornění k 1. 7. 2017: V tuto chvíli je kurz již zaplněn, evidujeme pouze případné náhradníky. Připravujeme další termín kurzu v první polovině roku 2018.
Inzerent: Evangelická akademie Praha <>
Stav: vyřízeno
Termín: 1. 1. 2018