Oznámení: Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě hledá prvního faráře sboru s ná

Oznámení > Kazatelská místa

Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě hledá prvního faráře sboru s nástupem v termínu červen – srpen 2018.

Co nabízíme: - Prostředí tradičního silného sboru v Horáckém seniorátu - Aktivní sbor s vůlí zaměstnat dva faráře. - Otevřený sbor vůči veřejnosti – koná se zde řada mimo bohoslužebných akcí se zaměřením na širokou veřejnost – koncerty, besedy, výstavy, zahradní slavnost, jarmark, Noc kostelů apod. - Spolupracujeme s Diakonií ČCE – od října roku 2016 jsme zapojení do projektu Pečuj doma. Ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE v Myslibořicích připravujeme výstavbu domova se zvláštním režimem. - Dobrovolnickou pomoc řady členů sboru při pořádání různých sborových akcí i u akcí zaměřených na veřejnost. - Pěvecký sbor – ženský i mužský. - K bydlení prostorná zrekonstruovaná fara v blízkosti kostela, velký park. Další podrobnosti vám rád sdělí kurátor sboru Petr Hladík tel: 602 730 793, e-mail:
Inzerent: FS ČCE NOVÉ MĚSTO na Moravě <>
Stav: vyřízeno
Termín: 14. 10. 2018