Oznámení: Kralovice hledají "domácí" na faru

Oznámení > Pronájem/Ubytování

Farní sbor ČCE v Kralovicích nabízí bydlení na faře. Vyhlížíme křesťanskou rodinu (nejlépe s menšími dětmi), která by podle svých možností byla ochotna přijmout život v místě částečně i jako službu sboru i jeho otevření širší veřejnosti. Ordinace ke službě slova a svátostí či obdarování a ochota k vedení čtených bohoslužeb, modlitebních setkání a biblických hodin nebo práci s dětmi a mládeží ideální dispozicí.

Kralovický evangelický sbor je v tuto chvíli stárnoucí přestupový sbor, jeden z nejmenších v západočeském seniorátu a evangelické církvi vůbec. Prostředí města s rozlehlou diasporou a zázemím památkově chráněné fary a kostela s přilehlou zahradou představuje však zároveň příležitost pro jeho rozvoj a misijní působení.
Město Kralovice tvoří jednu z bran do působivé barokní krajiny severního Plzeňska (Mariánský Týnec, Plasy, Manětín, údolí Střely), nabízející řadu příležitostí pro rekreaci těla i ducha. Nahlédnout do života sboru můžete na adrese http://kralovice.evangnet.cz.
Možnosti a podobu spolupráce a finanční podmínky budeme hledat se zájemci individuálně. Kontakt: Karel Šimr, administrátor sboru - tel. 739 244 774, e-mail: .
Inzerent: Kazatel ČCE Karel Šimr <>
Stav: vyřízeno
Termín: 30. 12. 2017