Oznámení: Nabídka dlouhodobého pronájmu rekreačního střediska v Herlíkovicích

Oznámení > Pronájem/Ubytování

Českobratrská církev evangelická nabízí k dlouhodobému pronájmu objekty rekreačního střediska v Hořejších Herlíkovicích, obec Strážné, č. p. 157, 158, 160 a budovy ČOV parc. č. st. 448, okres Trutnov.

Nemovitosti jsou k dispozici od 1 .11. 2016. Nabídky označené „Nabídka – Strážné“ posílejte na adresu Českobratrská církev evangelická, Ústřední církevní kancelář, Jungmannova 9, P.O. Box 466, 111 21 Praha 1. Uzávěrka pro podání nabídek je 31. 7. 2016. Bližší informace a možnost sjednání termínu prohlídky nemovitostí na telefonním čísle 602 622 203 nebo na e-mailové adrese: .
Inzerent: ÚCK (Synodní rada) Martin Fryščok
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 7. 2016