Oznámení: FS-ČCE v Humpolci a FS-ČCE v Opatově hledají faráře ochotného ke služb

Oznámení > Kazatelská místa

FS-ČCE v Humpolci a FS-ČCE v Opatově, od sebe vzdáleni 17 kilometrů, hledají společně faráře na ½ úvazku s možností bydlení na faře v Humpolci. Nástup možný od září 2016. Oba sbory již dlouhá léta spolupracují. Po odchodu faráře v září 2016 budou oba sbory administrovány, ale současně po dobu své administrace, hledají faráře, ochotného ke službě jejich sborům, kterému jsou schopni minimálně po dobu 5 let od nástupu na sbor, možná i déle, garantovat zachování polovičního pracovního úvazku. Sbory nemají žádné dluhy. A po stránce provozní - správní, organizační, hospodářské jsou nezávislé. Ve sboru v Opatově je možné se zapojit do místního pěveckého sboru Canteva. Pravidelně, každou neděli, v čase bohoslužeb, probíhá zde vyučování nedělní školy, kterou vede jeden z členů našeho sboru. Konají se víkendová soustředění pro děti, divadlo a další…Čeká se, že se nový farář, zapojí do organizování biblických hodin a dalších aktivit dle svého vlastního určení, nadání a dohody se sborem.

FS-ČCE v Humpolci a FS-ČCE v Opatově, od sebe vzdáleni 17 kilometrů, hledají společně faráře na ½ úvazku s možností bydlení na faře v Humpolci. Nástup možný od září 2016. Oba sbory již dlouhá léta spolupracují. Po odchodu faráře v září 2016 budou oba sbory administrovány, ale současně po dobu své administrace, hledají faráře, ochotného ke službě jejich sborům, kterému jsou schopni minimálně po dobu 5 let od nástupu na sbor, možná i déle, garantovat zachování polovičního pracovního úvazku. Sbory nemají žádné dluhy. A po stránce provozní - správní, organizační, hospodářské jsou nezávislé. Ve sboru v Opatově je možné se zapojit do místního pěveckého sboru Canteva. Pravidelně, každou neděli, v čase bohoslužeb, probíhá zde vyučování nedělní školy, kterou vede jeden z členů našeho sboru. Konají se víkendová soustředění pro děti, divadlo a další…Čeká se, že se nový farář, zapojí do organizování biblických hodin a dalších aktivit dle svého vlastního určení, nadání a dohody se sborem. Město Humpolec s 10 000 obyvateli, leží na dálnici mezi Prahou a Brnem. V případě bydlení na faře, které je velice pohodlné, komfortní, zejména co se polohy v samém středu města týče, sbor faráři nabízí bezplatně byt o velikosti jedno sta metrů čtverečních se zahradou, půdou, sklepem. Sbor se také zavazuje z větší části hradit energie v souvislosti s užíváním bytu, na kterých se bude kazatel podílet pouze 10% ze svého základního platu. V blízkosti fary nachází se školky, školy, gymnázium, střední školy, zdravotnické zařízení, lékárna, obchody…Humpolec je obklopen krásnými lesy, pěšky lehce dostupné. Nabízí tak dvojí. Jednak milovníkům přírody a pak také těm, kteří se nechtějí zříci komfortu, které jim skýtá pobyt ve městě, tj. všestranné kulturní vyžití pro milovníky dobré hudby, přednášek, literárních besed a večerů, klubových kin a další zábavy. Zároveň město Humpolec nabízí mnoho možností při hledání práce, zejména v sociální oblasti, ale i jinde, popřípadě lze za prací dojíždět do některého z větších měst v okolí, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava…
Kontakt (do 1. září 2016): Pavel Šindler, farář Mobil:777 065 911 E-mail:
Inzerent: FS ČCE HUMPOLEC <>
Stav: vyřízeno
Termín: 1. 9. 2016