Oznámení: Církevní sbor ECAV v Praze hledá faráře

Oznámení > Kazatelská místa

- sbor Evangelické církve augsburského vyznání v ČR - vznikl v roce 2005 se záměrem vytvořit v Praze sbor věřících, pro něž je čeština mateřským či univerzálním dorozumívacím jazykem, a kteří akcentují svou luterskou konfesi (více na www.lutersky.cz); malý sbor (aktuálně 81 věřících členů, z nichž polovina je mladší 15 let) s odhodlanými laickými spolupracovníky (funkcionáři i dobrovolníky) HLEDÁ FARÁŘE s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2016

Požadavky na kandidáta:
  • ordinovaný kněz (po absolutoriu magisterského studia teologie), praxe výhodou
  • profilovaná luterská konfesijní orientace
  • ovládání češtiny, která je bohoslužebným a komunikačním jazykem (resp. odhodlání co nejdříve se o ni pokoušet)
  • zpěv či odhodlání k němu (liturgie je zpívaná)
  • připravenost a zájem o pastorační práci s velkoměstskými intelektuálními věřícími
  • pracovní nasazení do situace samofinancování církve
  • schopnost formulovat a vyjadřovat názory a stanoviska (z titulu funkce je součástí mnohých církevních grémií)

Nabízíme:
  • mzdu dle platných tabulek (aktuálně podle státního předpisu pro duchovní)
  • příspěvek na bydlení

Svůj zájem vyjádřete zasláním životopisu a motivačního dopisu nejpozději do 13. 3. 2016 emailem na adresu:
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 13. 3. 2016