Oznámení: Chrudimský seniorát hledá seniorátního kazatele pro mládež

Oznámení > Kazatelská místa

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu hledá seniorátního kazatele /faráře nebo jáhna/ pro práci s mládeží. Jedná se o kazatelské místo na půl úvazku s možným nástupem od 1. 1. 2011 nebo pozdějším podle dohody.

V případě potřeby můžeme poskytnout pronájem bytu ve sborovém domě v Chrudimi. Zájemci nechť se hlásí do 31.5. na adresu seniorátního úřadu. Požadujeme motivační dopis s údaji o uchazeči a jeho dosavadní zkušenosti z práci s mládeží.
Inzerent: Seniorát chrudimský <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 5. 2010