Oznámení: Přednáška Výchova dětí - Dr. Rudolf Smahel, Liptál, 23.11.2014

Oznámení > Na vědomí

FS ČCE v Liptále Vás srdečně zve na přednášku: VÝCHOVA DĚTÍ V KŘESŤANSKÉ RODINĚ přednášející: Doc. Dr. Rudolf Smahel SDB 23. listopadu 2014 v 14:30 hod., Sborový sál Českobratrské církve evangelické v Liptále Jsou vítání všichni, kterým leží na srdci budoucnost našich dětí a rodin… Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., se narodil v roce 1950 v Olomouci. V roce 1968 studoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Tam se často účastnil studentských protestů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Získal mnoho nových přátel a mezi nimi i Jana Palacha. Jeho protestní sebeupálení bylo pro Rudolfa Smahela obrovskou ránou a jedním z největších impulzů, že svůj život zasvětí Bohu. Nastoupil tedy do posledního státem povoleného ročníku teologické fakulty v Olomouci. Protože se už během studentských let aktivně zapojil do života církve, nebyl mu po vysvěcení udělen státní souhlas ke kněžské službě. Několik let musel pracovat v dělnických profesích. Od roku 1977 společně s přáteli vydával a distribuoval samizdatovou literaturu, která měla za cíl duchovní obnovu národa. Bylo vytištěno přes 55 brožovaných titulů o sto až dvě stě výtiscích. Za tuto činnost byl v roce 1981 odsouzen na dva roky vězení. Díky tomu, že se obvinění dostalo do sdělovacích prostředků v západní Evropě, bylo toto soudní přelíčení asi nejsledovanějším politickým procesem v západních zemích v roce 1981. V květnu 1985 mu byl na amnestii vrácen státní souhlas ke kněžské službě, kterou pak tři roky vykonával v Budišově nad Budišovkou a následně až do roku 1991 v Kvasicích u Kroměříže. Dnes přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí také jako vedoucí Katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské fakulty.

Inzerent: Uživatel Evangnetu Jana Vráblíková <>
Stav: vyřízeno
Termín: 23. 11. 2014