Oznámení: Polaris a Coena zvou na studijní setkání o manželství

Oznámení > Na vědomí

Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.

Pracovní program setkání začne ve čtvrtek ve 20 hodin a skončí v pátek v pozdních nočních hodinách. Referáty a diskuse bude provázet modlitba denních dob v místním evangelickém kostele.
Tématu se budou přednášející věnovat z hlediska biblického, systematicko-teologického, pastoračního i liturgického. Debatní prostor bude věnován vlastním zkušenostem a z nich vycházejícím otázkám.
Předpokládaný program setkání:
Čtvrtek 19.6.
od 18 hodin – příjezd, večeře, neformální sdílení 20.00 - Marek Lukášek: Žehnání nesezdaným párům 23.00 – kompletář
Pátek 20.6.
8.00 – ranní chvály 8.30 – snídaně 10.00 – David Sedláček: Zkušenosti s přípravou snoubenců a výběrem biblických textů 11.00 - Karel Šimr: Svatební slib - jeho význam a variabilita
12.00 polední modlitba 12.30 oběd
14.00 - Jan Kupka: Manželství v Novém zákoně 15.00 - Tomáš Pavelka: Lék nezdrženlivosti aneb manželství u reformátorů 16.00 - Martin Grombiřík: Manželství v pohledu luterství
17.00 - procházka do okolí 18.30 – nešpory 19.00 – večeře
20.00 – Farář při svatbě: úředník, kazatel, pastýř či mystagog? (panelová diskuse) 22.30 – noční modlitba
Sobota 21.6.
8.00 – ranní chvály 8.30 – snídaně odjezd
Účastníci mohou na faře přespat na matracích ve vlastních spacácích. Jídlo je možné zakoupit na místě.
Zváni jsou všichni zájemci o téma.
Kontaktní osoba a místní evangelický farář: David Sedláček - , 603 186 128
Inzerent: Kazatel ČCE Karel Šimr <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: Polaris a Coena zvou na studijní setkání o manželství


Ověření emailu