Oznámení: Dny otevřených dveří v Centru vizuální historie MALACH

Oznámení > Na vědomí

Ve dnech 27. a 28. února 2010 proběhnou dny otevřených dveří v Centru vizuální historie Malach, které zpřístupňuje rozsáhlý audio-vizuální archív nahrávek výpovědí svědků holocaustu.

Centrum vizuální historie Malach zpřístupňuje rozsáhlý audio-vizuální archív nahrávek výpovědí svědků holocaustu shromážděných nadací Survivors of the Shoah Visual History Foundation (VHF), původně založenou Stevenem Spielbergem. Nyní tento archív, obsahující přes 116 000 hodin digitalizovaných rozhovorů s 52 000 lidmi z celého světa, a to ve 32 jazycích, spravuje Institut Shoah Foundation na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC). Archív je opatřen minutovým indexem, umožňujícím poměrně precizní vyhledávání pomocí stystému klíčových slov. (Více informací v češtině včetně ukázkové školní hodiny, naleznete na http://college.usc.edu/vhi/czech)
V CVH Malach, nacházejícím se v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty UK, je zájemcům v k dispozici kompletní obsah tohoto archívu, s důrazem na interview v češině a slovenštině. Tato bezprecedentní sbírka svědectví o světové historii dvacátého století je unikátním zdrojem informací pro mnohé obory, od vzdělávání k toleranci přes studia efektů psychických traumat po sociologii či lingvistiku. CVH Malach poskytuje cenny materiál rovněž studentům zaměřeným na sociální a kulturní antropologii, kulturologii, etnologii, historii, hebraistiku a religionistiku, hudbu a umění, etickou, hodnotovou a osobnostní výchovu.
CVH Malach se nachází v knihovně MFF UK v Praze 1, na Malostranském náměstí 25, v 1. patře.
Prosíme, přihlašte svou účast na dnech otevřených dveří včetně plánované hodiny (organizační a technické důvodu víkendového provozu školy) prostřednictvím e-mailu na: nebo telefonicky (ST – PÁ) na čísle 221914391.
Inzerent: Správci Evangnetu <>
Stav: vyřízeno
Termín: 28. 2. 2010