Oznámení: Přednáška - Uherský konfesionální exil v kontextu mobility lidí a idej

Oznámení > Na vědomí

Historický ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na přednášku pro veřejnost na téma

Uherský konfesionální exil v kontextu mobility lidí a idejí,
která se uskuteční dne 8. dubna 2014 od 10.30 hod.
ve studovně Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Přednášející: PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Uherské království, v raném novověku původně azylová země, se v relativně krátké době změnilo na nábožensky nestabilní region. Exil sice nebyl masovým doprovodným prvkem tohoto procesu, přesto výrazně ovlivnil hlavně nekatolickou část společnosti. Cílem přednášky bude poukázat na kontext exilu a nastolit otázku jeho místa v procesech kulturního transferu.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. se zabývá dějinami vzdělávání, životem evangelíků v raném novověku a historií Uher v nejširších souvislostech. Je autorkou čtyř monografií a několika desítek odborných studií.
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 8. 4. 2014
Příloha [1]: Pozvánka <prednaska-dr-kowalske.pdf> (267.9 KB)