Oznámení: JABOK - výběrové řízení na pozici učitele předmětů z oblasti sociální

Oznámení > Nabídka práce

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa učitele předmětů z oblasti sociální práce.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání (Ph.D. nebo Mgr.) v oboru sociální práce; v případě dokončeného magisterského vzdělání: probíhající doktorandské studium anebo zahájení tohoto studia nejpozději v roce 2015
Nástup: 1. 9. 2014 Výše úvazku:částečný (dle dohody)
Požadované doklady kandidátů pro výběrové řízení: profesní životopis (jako příloha motivačního dopisu) obsahující především informace o dovršeném vzdělání, dosavadním zaměstnání a praxi v oboru
Písemné přihlášky (elektronickou formou) přijímá personální oddělení školy () do 11. 4. 2014 do 12:00 hod. Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu kolu výběrového řízení (pohovor), které se bude konat v období mezi 15. a 30. dubnem 2014.
Inzerent: Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická <>
Stav: vyřízeno
Termín: 11. 4. 2014