Oznámení: Den otevřených dveří na ETF UK 20. ledna 2014

Oznámení > Na vědomí

Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční v pondělí 20. ledna 2014 v době od 14 do 18 hodin.

Srdečně zveme zájemce o studium i další zájemce k seznámení se studiem, podmínkami přijetí ke studiu i ostatní činností Evangelické teologické fakulty.
Fakulta je otevřena všem zájemcům o studium teologie v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech. V bakalářských oborech nabízí fakulta jednak možnost získání základního teologického vzdělání (evangelická teologie), teologii pro laiky a odborníky z jiných oborů (teologie křesťanských tradic), jednak přípravu na křesťansky orientovanou sociální práci a vychovatelskou činnost (pastorační a sociální práce). V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta přípravu k duchovenské službě i k případnému doktorskému studiu teologie (evangelická teologie) a specializaci v pastorační a krizové práci (Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika).
Den otevřených dveří nabízí seznámení jak s podmínkami přijetí ke studiu, tak se samotným studiem i s prací fakulty, jednotlivými katedrami, vyučujícími i stávajícími studenty. Je možnost uskutečnit prohlídku budovy fakulty, některých pracovišť a knihovny.
Podrobnější program bude zveřejněn po 12.1. na stránkách fakulty: http://web.etf.cuni.cz/
Ladislav Beneš, Dr.
Proděkan UK ETF pro studijní záležitosti
Kontakty: Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
pošt. schránka 529
Černá 9
115 55 Praha 1 – Nové Město
Telefon – studijní oddělení: 221 988 213, 221 988 621
Mail:
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 21. 1. 2014