Oznámení: STUDUJTE NA JABOKU - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teolog

Oznámení > Na vědomí

Přijďte studovat Sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok.

Studijní obor: SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A TEOLOGIE
Nabízíme denní i kombinovanou formu studia ve školním roce 2014/2015. Studium je organizováno vysokoškolskou formou a je výrazně zaměřeno na praxi (600 hodin v průběhu studia). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy nabízíme možnost bakalářského studia. Pro studenty Jaboku je k dispozici vlastní kolej v budově školy. Školné: 3 500 Kč za semestr.
Den otevřených dveří: 5. 2. 2014 od 10:00 a od 14:00. Program: uvítání návštěvníků ve velké aule, prezentace a prohlídka školy za asistence studentů. Přihlášky se podávají elektronickou formou na http://is.jabok.cz/, I. kolo: 1. 2. 2014–30. 4. 2014, II. kolo: 1. 7. 2014 ̶ 15. 8. 2014. Přijímací pohovor: I. kolo: červen 2014, II. kolo: srpen 2014.
Kontakt: Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: 211 222 440, , www. jabok.cz
Inzerent: Jabok - vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: STUDUJTE NA JABOKU - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teolog


Ověření emailu