Oznámení: Portál Firmy g6

Oznámení > Různé

Srdečně Vás zveme k návštěvě portálu Firmy g6, který najdete na odkazu http://www.firmyg6.cz . Jedná se o nově vzniklý portál firem i drobných podnikatelů, kteří mají vazbu na konkrétní církev a sbor a mají jejich doporučení. Inzerenti se zavazují dodržovat etický kodex tohoto portálu. Vítáme nejen nové inzerenty, ale také Vás, nakupující.

A proč název Firmy g6? Inspiroval nás biblický verš z knihy Galatským 6,10: „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: trvá