Oznámení: FS ČCE v Miroslavi hledá faráře/farářku

Oznámení > Kazatelská místa

Farní sbor ČCE v Miroslavi nabízí práci a zázemí faráři/farářce s nástupem od léta 2014

Kontakt: kurátor sboru Ing. Jindřich Mach, e-mail: , mob.: 737838886
Inzerent: FS ČCE MIROSLAV <>
Stav: vyřízeno