Oznámení: Seminář o platech kazatelů

Oznámení > Na vědomí

Na seminář, určený pro kazatelky a kazatele ČCE, zve z pověření valné hromady výbor Spolku evangelických kazatelů.

Bude se konat v pondělí 29. dubna 2013 od 10:00 do 14:00 v budově sboru ČCE v Praze – Nuslích, Žateckých 11
(zastávka metra C Vyšehrad nebo zastávka „Palouček“, tram 18 a aut 193)
Moderuje Ivan Ryšavý, farář v Kroměříži.
Dosud jsou kazatelské platy vypláceny na základě ministerských tabulek, kterými byla církev do minulého roku vázána. Nově je způsob rozdělování financí plně v kompetenci církve. O novém způsobu odměňování rozhodne synod. Podklady nyní připravuje platová komise SR a správní rada PF. Loňská Valná hromada SpEKu byla seznámena se způsoby odměňování kazatelů v různých zahraničních církvích (výstup je k disposici na stránkách SpEKu  http://spek.evangnet.cz/node/30). Seminář se koná z podnětu letošní Valné hromady SpEKu a chce nabídnout prostor pro rozhovor o diferenciaci platů mezi kazatelkami a kazateli. Přítomen bude také zástupce SpEKu v platové komisi. Výstup ze semináře bude poskytnut platové komisi jako podklad k přípravě nových pravidel pro kazatelské platy.
Na seminář se přihlašujte na http://spek.evangnet.cz/node/33 do 22.4.2013.
Účast na semináři je bezplatná, na pokrytí nákladů na občerstvení a pořádání bude vykonána sbírka.
Zveme všechny kazatele a kazatelky naší církve, nejenom členy SpEKu.
Výbor SpEK
Inzerent: Spolek evangelických kazatelů <>
Stav: vyřízeno
Termín: 29. 4. 2013