Oznámení: Sborový happening PAMATUJ!

Oznámení > Různé

Vážení sbormistři, milí zpěváci, zveme vás k účasti na sborovém happeningu PAMATUJ! na největší masovou vraždu v dějinách naší země, který se bude konat 7. března, 2013. Pojďme společně na všech hlavních náměstích našich obcí zazpívat tři z písní, které měly na rtech oběti této tragické události, když šly na smrt, písně plné naděje a touhy po životě. Nechme z našich úst zaznít jejich starodávné poselství a vyjádřit tak naši úctu k životům nevinných zemřelých a také důvěru, že úcta k životu v naší zemi překoná jakékoliv projevy nenávisti, xenofobie a rasismu.

Písně v úpravě a cappella SATB jsou dostupné na www.enoty.eu - Hatikva (Naděje).…tehdy lidová píseň, dnes státní hymna Izraele - Shema Jisrael …….vyznání víry - Kde domov můj.…..česká státní hymna
Příslušná povolení a program lokálního happeningu si organizují jeho účastníci (tedy potenciálně také Vy) sami. Z naší strany jsou informovány pouze centrální orgány státní správy, včetně Ministerstsva vnitra ČR, MŠMT, Ministerstvo kultury, ale vyřízení příslušného povolení u místního úřadu záleží na místním organizátorovi (např. jednateli vokálního souboru). Zda se akce bude hlásit také u místního oddělení policie přímo organizátorem anebo se ponechá tato povinnost místnímu úřadu, záleží na lokálním posouzení případného ohrožení v místě.
Doprovodný projev, stručný a v duchu hluboké úcty k zemřelým, dojednáte s vhodonu osobností veřejného života u vás. Samozřejmě můžete využít účasti městského nebo obecního úřadu, osobnosti z oblasti kultury, duchovní atd. Nejdůležitější ale bude následný program, který si podle lokáních podmínek, pamětníků, osobností a hlavně podle vlastního zájmu vytvoříte v místě konání. Může to být promítání filmu, beseda s historikem nebo spisovatelem, literární večer, přednáška, koncert, smuteční obřad apod.
Smyslem této iniciativy je zahájení nové každoroční tradice, povzbuzující lidi všech generací k vzájemnosti a k tradičním hodnotám rodiny a přátelství stojících na pravdivém pohledu také na naší minulost.
Prosím všechny soubory, které mají zájem se happeningu aktivně zúčastnit, aby poslaly vyplněný registrační formulář (ke stažení na www.geshem.cz) na adresu . Prosím, abyste na něj take napsali, jakou následnou aktivitou (divadlo, film, beseda apod.) navážete po odzpívání třech uvedených písní, abychom mohli informovat media i památníky holocaustu v Terezíně, v Osvětimi a v Yad Vashem v Jeruzalémě.
Na vyžádání můžete obdržet • seznam doporučených zdrojů (literaturu a odkazy na webové stránky vztahující se k našemu tématu) • Seznam hraných filmů o holocaustu celosvětové kinematografie (obsahuje přes 80 titulů) se stručnými charakteristikami filmů.
O přípravách i průběhu happeningu PAMATUJ! informujeme průběžně orgány státní správy ČR a zastupitelství Izraele, celostátní společenské organizace jako Junák, Sokol, Svaz bojovníků za svobodu, kulturní a vzdělávací organizace, muzea holocaustu v Terezíně, Osvětimi, Yad Vashem v Jeruzalémě, spisovatelské s umělecké kluby, a další. Naším partnerem je Cestovní kancelář CK2 pořádající poznávací zájezdy do Osvětimi. www.ck2.cz
Kontakt: Marek Šlechta, www.geshem.cz, mail:, tel.: +420 774 685 370
8.března, 1944 bylo v plynových komorách koncentračnícho tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. až 12.července téhož roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodiného tábora přesáhl množství 10 000.
Inzerent: Uživatel Evangnetu Eliška Vondráčková <>
Stav: vyřízeno
Termín: 7. 3. 2013