Oznámení: Scházejí se ve vašem sboru maminky s malými dětmi?

Oznámení > Různé

Národní centrum pro rodinu (www.rodiny.cz) nabízí rodičovským, zejména maminkovským skupinám (i neformálním) vzdělávací program formou besed na téma "Jakým přínosem může být rodičovství pro můj život i pro mou profesi".

Vzdělávání je zaměřeno na otázky spojené s osobnostním růstem během rodičovské dovolené a návratem do zaměstnání. Nejvíce nám jde o to, aby maminky vnímaly svoje rodičovské úsilí také jako prostor k osobnostnímu růstu, aby se nedostávaly do sociální izolace, ale aby naopak z této životní etapy vyšly posíleny a mohly se potom úspěšně zapojit na trh práce s využitím všeho, co během rodičovství získaly - a aby jim nechybělo zdravé sebevědomí. Besedy pořádáme po celé ČR. Jsou plně hrazeny z Evropského sociálního fondu. Pro více informací se podívejte na naše projektové stránky.
Pokud byste měli o besedy zájem, nebo jakékoliv otázky, obraťte se na nás na níže uvedených kontaktech nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na Evangnet.cz
Kontakty pro projekt M_ANIMA: nebo na telefonních číslech 733 598 575 542 214 865
Za Národní centrum pro rodinu Petra Michalová
Inzerent: Uživatel Evangnetu Petra Michalová <>
Stav: vyřízeno
Termín: 1. 6. 2013