Oznámení: Výběrové řízení na místo vedoucího tajemníka/tajemnice ÚCK

Oznámení > Nabídka práce

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE)

Požadujeme:
 • ukončené VŠ vzdělání
 • prokazatelná zkušenost s vedením pracovního týmu
 • členství v Českobratrské církvi evangelické
 • znalost církevních řádů a zřízení ČCE
 • znalost cizího jazyka
 • velmi dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, Access, Outlook)
 • praxe v oblasti personalistiky nebo pracovního práva výhodou.

Popis:
 • vedoucí tajemník stojí v čele Ústřední církevní kanceláře, a jako nejvyšší řídící článek zodpovídá za činnost a fungování celé ÚCK ČCE.

Nabízíme:
 • hlavní pracovní poměr
 • velmi různorodou činnost s možností řízení a rozhodování
 • další zaměstnanecké výhody
 • případnou pomoc při řešení ubytování
 • nástup možný dle dohody.

Přihláška musí obsahovat:
 • motivační dopis zahrnující vizi kandidáta o způsobu řízení kanceláře
 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z rejstříku trestů nebo notářsky ověřenou kopii (ne starší 3 měsíců)
 • fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kontakt na minimálně jednu osobu z církevního prostředí, která může podat reference.

Termín uzávěrky předkola výběrového řízení: 5.12.2012 do 15 hod. (rozhoduje datum doručení do ÚCK). Přihlášky musí být doručeny v obálce s označením „Výběrové řízení na pozici vedoucí tajemník ÚCK – neotvírat“ a doručeny na adresu: Českobratrská církev evangelická, pošt. přihr. 466, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1 poštou nebo osobně do sekretariátu ÚCK. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel. Bližší informace podá E. Žváčková, tel.: 224 999 224,
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 5. 12. 2012