Oznámení: Hledá se vedoucí Domova Betlém

Oznámení > Nabídka práce

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího Domova Betlém v Kloboukách u Brna (Jihomoravský kraj, okr. Břeclav).

Domov Betlém tvoří nejstarší organizační součást střediska a je zařízením alternativního typu, které vedle úsilí o profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb klade důraz na křesťanské hodnoty a rodinnou atmosféru. Sociální služby poskytované Domovem Betlém jsou určeny převážně lidem s těžkým tělesným postižením.
Předpokládané datum nástupu do funkce: od 1. března 2013 (příp. od 1. dubna 2013).
Veškeré další informace o tomto výběrovém řízení a předpokladech, které musí uchazeč o tuto funkci splňovat, najdete na internetových stránkách: http://www.betlem.org.
Termín pro zaslání (podání) přihlášek: nejpozději do 30. listopadu 2012.
Adresa pro zaslání nebo osobní předání přihlášek:
DČCE – středisko BETLÉM, k rukám ředitele Petra Hejla, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna.
Inzerent: Správci Evangnetu <>
Stav: vyřízeno
Termín: 30. 11. 2012