Oznámení: 1. supervizní konference ČCE

Oznámení > Na vědomí

Farářky a faráři se při své práci setkávají s obtížnými lidskými situacemi a pomáhají je řešit. Jejich služba se v tomto ohledu podobá práci lidí v pomáhajících profesích, tj. těm, kteří jsou vystaveni značnému stresu a tak např. nebezpečí tzv. vyhoření. Supervize v pomáhajících profesích je v současnosti hojně využívaná metoda, která pomáhá překonávat těžkosti spojené s touto prací.

1. supervizní konference Českobratrské církve evangelické
23. a 24. 10. 2012
ETF UK, Černá 9 a SR ČCE, Jungmannova 9)
Zveme všechny zájemce na diskusní setkání, které Vám přináší příležitost seznámit se s tématem supervize v ČCE. Na pořadu bude představení supervize jako takové, možnosti využití supervize v ČCE, informace o promýšlení a realizaci projektů ČCE v tomto oboru, seznámení s výukou budoucích interních supervizorů ČCE, atp. Formou aktivní diskuse (do které se můžete sami zapojit) vám chceme po dva večery (ve velké posluchárně ETF UK Černá 9) představit výsledky práce v oblasti využívání supervize a intervize v ČCE. Tato setkání jsou určena pro širokou veřejnost, účast je bezplatná. V rámci konference se uskuteční zkušební rozhovory s interními supervizory ČCE, tato část je veřejnosti uzavřena.
Program: 23. 10. 2012 19:00 – 21:00 – (Černá 9, velká posluchárna ETF) Diskusní večer I. Jan Knop a Marie Zemanová – Obecnější smysl supervize (co to vůbec supervize je, jak pracuje, jaká pozitiva může přinést do práce v pomáhajících profesích, atp.) Štěpán Brodský – Realizace myšlenky supervize v ČCE (stručný pohled do dějin setkávání ČCE a supervize, formování projektů, cíle projektů) Marie Zemanová – Reflexe vedení skupiny (kdo jsou interní supervizoři ČCE, jaká byla jejich práce v přípravě)
24. 10. 2012 9:00 – 16:00 zkušební rozhovory s interními supervizory ČCE
24. 10. 2012 19:00 – 21:00 - (Černá 9, velká posluchárna ETF) Diskusní večer II. Jiří Broža a Jan Šikl - Faktická zkušenost s procesem výuky/přípravy interních supervizorů ČCE (reflexe učení, skupiny, atp.)
Konferenci pořádá ČCE ve spolupráci s ČIS a lektorským týmem.
PhDr. Jiří Broža - supervizor ČIS, předseda správní rady ČIS PhDr. Jan Šikl, PhD. – psycholog, psychoterapeut, supervizor ČIS Mgr. Marie Zemanová - klinický psycholog, supervizor ČIS Mgr. Jan Knop - klinický psycholog, supervizor GT a RT Mgr. Štěpán Brodský – koordinátor pro supervizi v ČCE
Inzerent: Kazatel ČCE Štěpán Brodský <>
Stav: vyřízeno
Termín: 23. 10. 2012