Oznámení: F-nadace: Více než 1 mil. Kč pro podporu práce lektorů ve školách.

Oznámení > Na vědomí

Výběrové řízení F-nadace na školní rok 2012/13 F-nadace vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků pro podporu práce lektorů ve školách, jejichž programy umožňují lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. Toto VŘ probíhá ve spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 1. srpna 2012. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky F‑nadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty.
Toto výběrové řízení je financováno z výnosů nadačního jmění a přímých darů. Pokud Vás programy zaujaly a chtěli byste se jich zúčastnit z druhé strany – být spolu s námi dárci, kteří tyto aktivity podporují, prosím, kontaktujte nás.
F‑nadace pokračuje v získávání prostředků pro podporu evangelizační služby Reinharda Bonnkeho číslo účtu veřejné sbírky: 195 827 736 / 0600
Více najdete na www.f-nadace.cz
Pokud Vás cokoliv o těchto programech zajímá, obraťte se na nás – rádi poskytneme bližší informace.
e-mail: (výběrové řízení)
(podpora služby Reinharda Bonnkeho)
tel.: 605 264 446 (Jan Kuklínek)
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 2. 8. 2012