Oznámení: Letní termíny přijímacích zkoušek Teologie křesťanských tradic

Oznámení > Různé

Do 15.srpna je možno podat přihlášku ke studiu Teologie křesťanských tradic v Praze. Přijímací zkoušky proběhnou 3. září. Na zářijový termín přijímacích zkoušek se mohou hlásit pouze studenti, kteří u nás nebo v zahraničí již studovali alespoň část studijního programu nějaké VOŠ či VŠ.

1. Studium teologie je pojato jako srovnávání různých křesťanských směrů a tradic. Studenti jsou obvykle otevřeně smýšlející příslušníci různých církví, nebo ti, kteří vážně hledají, zda jejich životní cesta bude křesťanská. Učitelé přicházejí nejen ze všech tří pražských teologických fakult, ale i dalších institucí. 2. Studium není primárně určeno pro pracovníky církví. Studenti obvykle pracují jinde, nebo současně studují jiný vysokoškolský obor. Poznatky využijí pro svůj osobní rozvoj či pro budování církevních společenství zdola. 3. Studium je dostupné pro pracující i studující jiné obory – výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení. 4. Studenti nacházejí díky studiu i doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i různých tradic.
Podrobnější informace na http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html
Inzerent: Kazatel ČCE Mikuláš Vymětal <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 7. 2012