Oznámení: Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Konzervatoře Evangelické a

Oznámení > Nabídka práce

Synodní rada Českobratrské církve evangelické jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci (dále jen KEA). Adresa školy: Wurmova 13, 779 00 Olomouc

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MUSÍ OBSAHOVAT
 • Jméno, adresa bydliště, rodné číslo uchazeče
 • Strukturovaný životopis
  Organizační a řídící schopnosti, schopnost hledat a vytvářet dlouhodobé finanční zdroje rozvoje školy, vstřícný vztah k žákům, schopnost týmové práce, znalost školské legislativy, výhodou - aktivní znalost Aj nebo Nj, základní znalost účetnictví.
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (hudební vzdělání výhodou)
  Vysokoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji,  splnění předpokladů podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • Úvahu/koncepci o poslání školy KEA
 • Projekt týkající se jeho/její funkce na pozici ředitele KEA (motivační dopis)
 • Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky
 • Jména a adresy osob (institucí), které mohou pro uchazeče poskytnout reference
 • Vztah k ČCE a obeznámenost s životem církve
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Zdravotní způsobilost
 • Prokázání znalosti českého jazyka

Přihláška obsahující všechny náležitosti musí být doručena písemně poštou na adresu Ústředí Evangelické akademie ČCE, Mgr. Martina Sklenářová , Jungmannova 9, 111 21 Praha 1. Obálka bude označena „Výběrové řízení KEA“. Rozhodující bude prokazatelné datum odeslání do 4. 6. 2012.
Bližší Informace k bodům Úvaha/koncepce/ projekt podá Martina Sklenářová, ředitelka ústředí Evangelické akademie ČCE. Po telefonické domluvě na čísle 224 999 223, nebo po emailu . Potřebná dokumentace ke škole KEA je pro vypracování těchto bodů k nahlédnutí po podepsání prohlášení o mlčenlivosti.
Synodní rada ČCE má právo kdykoliv výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc zrušit
Nástup zvoleného ředitele/ředitelky: 1.8.2012
Výběrové řízení proběhne dne 18.6. 2012 v Ústřední církevní kanceláři ČCE, Jungmannova 9, 111 21, Praha 1
Zadávací dokumentace, kritéria, všechny termíny, způsob vyhodnocení uchazečů, jsou na www.e-cirkev.cz
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 4. 6. 2012