Oznámení: Školní farář - spirituál

Oznámení > Nabídka práce

Synodní rada ČCE nabízí pracovní místa školního faráře - spirituála pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci a pro Střední odbornou školu sociální - Evangelické akademie v Náchodě.

Očekáváme zejména:
Spirituál se aktivně účastní života školy. Úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy, s výchovným poradcem, s psychology, s pedagogickou poradnou, krizovými centry apod. Má roli zprostředkovatele či mostu mezi všemi, kteří se školou bytostně či okrajově souvisejí. Dobře komunikuje a ochotně pracuje v týmu. Jednou týdně (dle svého uvážení i častěji) koná spirituál ve škole pobožnost. Koná školní bohoslužby na začátku a konci školního roku, o Vánocích a o Velikonocích. Dbá, aby bohoslužby byly srozumitelné a zvěstné pro sekularizovanou většinu ve škole i ekumenicky vstřícné vůči členům jiných církví, kteří ve škole studují či učí.
Využívá různé příležitosti ke společným zážitkům se studenty. Zajišťuje informace a kontakt s mládeží v ČCE. Spolupracuje s občanskými sdruženími podporujícími křesťanskou práci s mládeží, s jejichž pomocí je schopen zajistit další aktivity či financování těchto aktivit (např. SEM, YMCA). Zajišťuje kontakt a spolupráci s místním sborem a jeho duchovním, či okolními sbory a duchovními ČCE. Ve spolupráci s vedením školy napomáhá propagaci a prezentaci školy. Hudební zájmy vítány.
Požadujeme:
Způsobilost k ordinované službě kazatele, dle Řádu pro kazatele ČCE, Čl. 3.
Nabízíme:
Pestrou a smysluplnou práci ve vstřícném prostředí. Možnost profesního růstu i díky seminářům a kurzům. Metodickou pomoc ze strany seniorátu a Ústředí Evangelické akademie. Bydlení v místě školy. Dále dle Řádu pro kazatele ČCE, Čl. 2. Práva a nároky kazatele.
Pro další informace se obraťte na ředitele Ústředí Evangelické akademie Mgr. Martina Čecha – 224 999 223, 606 151 701,
Nástup: 1. září 2010
V případě zájmu zašlete do 1. března 2010:
1) Životopis
2) Motivační dopis
3 Koncepci práce spirituála
4) Výpis z rejstříku trestů
A to na adresu:
Českobratrská církev evangelická
Ústředí Evangelické akademie
Mgr. Martin Čech
Jungmannova 9, P.O.Box 466
111 21 Praha 1
Po 1. březnu budou zájemci informováni o datu a místu pohovorů.
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 1. 3. 2010