Oznámení: Byt 3+1 na faře sboru v Merklíně

Oznámení > Pronájem/Ubytování

Jako alternativu k hledání duchovního pro náš sbor zároveň hledáme křesťanskou rodinu s obdarováním k (nejen) duchovní službě v našem sboru.

Vzhledem k tomu, že již delší dobu se nám nedaří najít kazatele nebo kazatelku pro náš sbor, rozhodlo staršovstvo o otevření druhé možnosti oživení srdce sboru, t.j. fary. Nabízíme tedy byt 3+1 křesťanské rodině, v níž alespoň někteří cítí obdarování k duchovní a misijní službě. Kromě bytu a velké zahrady s garáží nabízíme i možnost polovičního úvazku pastoračního pracovníka, případně zprostředkování práce v merklínském středisku Diakonie. Bližší informace a kontakty najdete na www.merklin.evangnet.cz, případně se můžete ozvat na mail .
Inzerent: FS ČCE MERKLÍN u Přeštic <>
Stav: vyřízeno