Oznámení: FS ČCE v Merklíně u Přeštic hledá kazatele - kazatelku

Oznámení > Kazatelská místa

Členové sboru v Merklíně se po ukončení sdružení sborů (se sborem v Přešticích), rozhodli hledat vlastního duchovního, nejlépe někoho se srdcem pro misii v našem národě.

Sbor ČCE v Merklíně oznamuje, že nabízí volné místo faráře - farářky. Předpokládané datum nástupu je září 2012, případně dle domluvy i dříve. Bližší informace poskytne kurátor sboru - tf 603862544, . Případně je možné o ně zažádat na adrese Dopis s infomacemi Merklíně a okolí, o našem sboru a o našich představách najdete na našich sborových www stránkách - www.merklin.evangnet.cz případně si ho ho můžete vyžádat na výše uvedených kontaktech.
Inzerent: FS ČCE MERKLÍN u Přeštic <>
Stav: vyřízeno