Oznámení: FS ČCE v Berouně hledá kazatele/ku

Oznámení > Kazatelská místa

Sbor spolu s pražským seniorátem odstartoval projekt rozvoje, jehož součástí bude v tomto roce zakoupení kazatelského bytu ve městě, který umožní zintenzivnění duchovenské práce v místě i diaspoře (dosavadní kazatelka dojížděla z Prahy). V součinnosti s pražským seniorátem nabízíme kazatelské místo na 75%- 100% úvazek

a plnou podporu pracovníkovi, který přijme práci v našem malém sboru jako misijní úkol a pokusí se také do sboru integrovat i ty, kdo se do Berouna stěhují, ale zatím dojíždějí na neděle do svých bývalých sborů v Praze. Sbor má výbornou polohu na hlavním náměstí.
Bližší informace podá:
za seniorátní výbor Pražského seniorátu farář Petr Firbas, e-mail , m: 7776303960,
za sbor kurátorka M.Stehlíková, m: 731471575, pevná: 731471575 nebo farářka Dagmar Ondříčková, m: 737864475, pevná 222320550, e-mail .
Inzerent: FS ČCE BEROUN <>
Stav: vyřízeno
Termín: 30. 9. 2011