Oznámení: FS ČCE v Nikolčicích a v Hustopečích hledají kazatelku či kazatele

Oznámení > Kazatelská místa

Dvě drobná, nikoli však ztracenná, společenství uprostřed vinic hledají pro svou unii novou kazatelku či kazatele.

Množné číslo „sborech“ není chybou. Sbory v Hustopečích a Nikolčicích již delší dobu, ke své vzájemné velké spokojenosti, využívají možnosti spojit se osobou kazatele v personální unii. A to možná překvapivě vzhledem ke skutečnosti, že hustopečský sbor je sborem typicky městským, nikolčický pak vpravdě venkovským. Každý z nich má také svůj rozdílný historický vývoj. Současná sborová personální unie vznikla jako reakce na podobnou situaci v obou sborech v posledních desetiletích, spojenou především s úbytkem členů sborů a nevelkou vzdálenost, které je od sebe odděluje. Takto unie fungovala až do 31. prosinci loňského roku, kdy zde službu ukončil bratr farář Ivo David.
Co nás nyní stále spojuje je naše přetrvávající relativně malá členská základna a od toho se odvíjející i sborový život. Bohoslužby se konají v sídlech sborů každou neděli, v týdnu biblické hodiny (taktéž v obou sborech samostatně) a spojené vyučování dětí. Ostatní věkové kategorie nejsou v tuto chvíli zastoupeny. O to více vyhlížíme pastýře, který se ujme pastorační práce mezi členy sborů a v rodinách na okraji našeho společenství, či za jeho hranicemi (misie, společenská angažovanost, pastorace ve zdravotnickém zařízení, domově pro seniory apod.)
Naše sbory svému budoucímu pastýři nabízejí stabilní společenství bez vnitřních napětí, dělná a vzájemně spolupracující staršovstva (volba obou nových staršovstev proběhne letos na Výročních sborových shromážděních), finanční stabilitu, ochotu k práci. Sborové budovy (kostel a fara v Nikolčicích, sborový dům v Hustopečích) jsou v dobrém stavu. Pro rodinu kazatele máme připravený byt (4+1) ve sborového objektu v Hustopečích, jehož součástí je i garáž pro osobní automobil a zahrada. Využívat je možné i farní sad v Nikolčicích. Samotné město Hustopeče je historicky zajímavé (novokřtěnci, bývalé Sudety kdysi s plně německým obyvatelstvem, moderní římskokatolický kostel a především mnoho vinných sklípků a sklepů. Jistě je dobré vědět, že ve městě je větší zdravotnické zařízení (oblastní nemocnice), mateřské, základní a střední školy (gymnázium, odborné školství), mnohé kulturní a společenské instituce s aktivitami po celý rok, včetně pro náš kraj charakteristicky spojených s vínem a jihomoravským národopisem. Dobré spojení do metropole jižní Moravy (Brno asi 30 km) je autobusem, vlakem i autem (dálnice).
Okolní sbory s námi tvoří otevřené a navzájem pomáhající seniorátní společenství naší církve jižní Moravy, která byť je stále ještě velmi katolická nabízí především v Hustopečích korektní ekumenické vztahy. Ve městě Hustopeče působí také Apoštolská církev. Se správou města Hustopeče má sbor velmi dobré vztahy. V oblasti práce s dětmi a mládeží je možné pokračovat ve spolupráci s okolními sbory.
Členové sboru nabízejí aktivní pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro partnera či partnerku nového kazatele. V sousedním sboru Klobouky u Brna se nabízí v tuto chvíli možnost pro manželku přijmou povolání kazatele ve středisku Diakonie ČCE Betlém, případně v uprázdněném sboru v Břeclavi.
Inzerent: Uživatel Evangnetu Ondřej Macek <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 12. 2011