Oznámení: Kurz pro presbytery, kteří potřebují načerpat novou inspiraci

Oznámení > Na vědomí

Evangelikální teologický seminář pořádá kurz INSPIRO: * Prostor pro modlitbu, uctívání Boha a společné rozhovory. * Sdílení zkušeností, výměna kontaktů a materiálů. * Kvalitní semináře na aktuální témata, tak překročit meze jednorázových akcí a vzdělávat se soustavněji.

Kurz je určen pro pracovníky na sborech všech generací, kterým leží na srdci evangelizace a duchovní doprovázení druhých a kteří touží obnovovat své duchovní zdroje. 11.-12. února probíhá kurz na Velké Lhotě. 18.-19. února probíhá kurz v Praze. Zváni jsou lidé z různých církví, abychom se od druhých učili a nechali se inspirovat. Podrobnosti i přihlášky najdete v nabídce kurzů pro veřejnost - http://www.etspraha.cz/cs/branches/public_courses.
Inzerent: Evangelikální teologický seminář - VOŠ teologická a sociální <>
Stav: vyřízeno
Termín: 11. 2. 2011