Oznámení: Prodáme kostel v obci Drahanovice

Oznámení > Prodám

Sbor Českobratrské církve evangelické nabízí k prodeji svůj kostel v obci Drahanovice.

Jsme v situaci, že v Drahanovicích již nemáme žádné členy našeho sboru, kostel nevyužíváme a ztrácíme schopnost jej dále udržovat. Kostel je z roku 1933, je na pozemku (zahradě 675 m2) uprostřed obce, má nově opravenou střechu (2004) a vodovodní přípojku. Jedná se o relativně malý kostelík s věží, půdorys orientačně 13 x 19 m (zastavěná plocha mimo zahradu, vč. nádvoří je 324 m2). Součástí zázemí kostela je malý byt, který není bez dalších úprav obyvatelný. S dalším využíváním budou spojeny nutné stavební opravy. Rozvod plynu je v blízkosti pozemku, přípojka možná. Kostel nepatří do nezcizitelného majetku církve.
Staršovstvem stanovená cena pro další jednání je 1 200 000,- Kč. S ohledem na možnosti nabídek jsme ochotni jednat o ceně i o způsobu úhrady. Před dalším řešením prodeje, včetně využití služeb realitních kanceláří, jsme se rozhodli kostel nabídnout na církevní úrovni, protože jde o stavbu původně určenou k bohoslužebným účelům. Nabízíme proto možnost odkoupení prostřednictvím sítě Evangnet sborům a seniorátům Českobratrské církve evangelické a současně i sborům a farnostem všech církví v Olomouci a okolí. Nabídky potřebujeme ujasnit do 20. února 2011, nejpozději však do konce února.
Kontakty:
  • elektronicky:
  • telefonicky:
    • 585223223 – Jana Rumlová, kazatelka sboru ČCE v Olomouci
    • 585436572, event. 602624814 – Jan Matějka, kurátor sboru ČCE v Olomouci


Inzerent: FS ČCE OLOMOUC <>
Stav: vyřízeno
Termín: 28. 2. 2011