Oznámení: FS ČCE v Hradci Králové hledá faráře

Oznámení > Nabídka práce

FS ČCE v Hradci Králové hledá faráře s možným nástupem 1. 10. 2010. Bližší informace u kurátora sboru Milana Součka:

Inzerent: FS ČCE HRADEC KRÁLOVÉ <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 12. 2009