Oznámení: FS ČCE Praha 3 - Žizkov I.

Oznámení > Kazatelská místa

hledáme faráře/farářku na plný úvazek

Jsme sbor malý, asi nejmenší v Praze, nicméně věříme, že máme potenciál k pokračování. Scházejí se u nás maminky s malými dětmi, starší děti mají náboženství, biblické hodiny se v současné době konají online a v kapli funguje pěvecký sbor Jeroným. Každou 3. neděli doprovází bohoslužby živá hudba v podání kapely Gospel band. Našemu sboru patří významná Betlémská kaple v kubistickém slohu, která slouží nejen potřebám sboru, ale také ke konání různých kulturních akcí – koncerty, výstavy, komunitní či celocírkevní akce. Sbor vlastní nájemní dům, kde je i velký farářský byt (105m2). Dále sbor využívá sborovou chalupu v Bílém Potoce. Budeme rádi, když podle svých možností přijmete pozvání k návštěvě našeho sboru a jsme připraveni Vám a Vaší rodině vyjít časově vstříc.
kurátor Petr Bubák e-mail: telefon: 602 748 615
Inzerent: FS ČCE PRAHA 3 - ŽIŽKOV I <>
Stav: vyřízeno
Termín: 31. 12. 2023