Odkazy: Deník velkoměstského faráře – dopisy příteli

Odkazy na webu > Texty > Populární texty

Původně soukromé dopisy ve formě denníku, popisující duchovenskou práci, církev a společnost Výmarské republiky, tj. Německa 20. let 20. století. Text je zajímavý zejména hodnocením mnoha dodnes živých myšlenkových proudů, ke kterým si autor zachováv kritický odstup, sám poněkud tápaje.

Web: http://polaris.nazory.cz/denik_velkomestskeho_farare.html
Navštíveno:  x

  • přidat komentář »
  • přidal: Kazatel ČCE Tomáš Pavelka <>
  • aktualizováno: 08.11.2008 14.45
  • přidat odkaz