Odkazy: Druhé helvetské vyznání – Confessio Helvetic

Odkazy na webu > Texty > Historické texty

Vyznání víry reformovaných, kalvinistických, presbyterních křesťanů. Systematicky a s ohledem na praxi prochází většinu otázek křesťanské nauky, takže se z něj člověk dozví dost o křesťanství obecně, i když se vlastně jedná o text, jímž se reformovaní vymezují vůči jiným pojetím křesťanské víry. Text vznikl v 16. století, je jedním ze čtyř vyznání, ke kterým se hlásí naše církev. Před sjednocením církve v roce 1918 byl základním textem Evangelické církve Helvetského vyznání.

Web: http://polaris.nazory.cz/helvetica.html
Navštíveno:  x

  • přidat komentář »
  • přidal: Kazatel ČCE Tomáš Pavelka <>
  • aktualizováno: 08.11.2008 14.38
  • přidat odkaz