Odkazy: JEŽIŠOVO EVANJELIUM – Biblia, Kristus a rané

Odkazy na webu > Texty > Historické texty

Výklad učenia Ježiša Krista vo svetle najnovších výskumov rukopisov z Nag Hammadi, apokryfných a gnostických spisov, ako aj diel najvýznamnejších kresťanských teológov, filozofov, cirkevných otcov a mystikov (koptských, sýrskych, manichejských, nestoriánských, mandejských aj židovských).

Web: http://mujweb.cz/www/evanjelium
Navštíveno: 1948 x